Information

Förskolan Smultronet
Björkbackavägen 2
556 28 Jönköping

Tel. 036-310692
Epost: forskolechef@smultro.net
Kontaktperson: Förskolechef Carina Eldebo

Förskolan har två avdelningar med plats för 40 barn i åldrarna 1-5 år.
Öppettider: 6.30-17.30 (6.00 -19.00)
Förskolan startades 1989 och ligger i Equmeniakyrkan Hovslätt.